Zabytki Słupska

Brama Młyńska w SłupskuSłupsk, miasto powiatowe nad Słupią; 105 tyś mieszkańców; Akademia Pedagogiczna; teatr, filharmonia pomorska; kościoły gotyckie: parafialny( XIV, XIX w.) i Dominikanów( XV w.); fragmenty murów miejskich z bramami (XV, XIX w.) zamek książąt pomorskich. ( XVI, XIX w.) – obecnie muzeum. Prawa miejskie 1310. W XIV w. ośrodek odrębnego księstwa. Jeden z pierwszych ośrodków reformacji na Pomorzu zachodnim. Mimo akcji germanizacyjnej okolice Słupska zachowały do XIX w. charakter słowiański. 1945 rok to silny punkt oporu Niemców. Wyzwolony 9 III 1945 roku.